За нас:
   Начало
   Дейност
   Поддръжка
   Ремонти и Цени
   Клиенти
 
Принтери:
Контакти:
 
 
 

Абонаментен сервиз на принтери

Какво означава абонаментната поддръжка?

 • Дежурни аварийни сервизни екипи.
  1. Абонатът има на разположение екип от опитни сертифицирани сервизни техници 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, които във всеки един момент са готови за технически консултации и отстраняване на аварии.
 • Време за реакция при авария.
  1. Регламентирано време за реакция и отстраняване на аварията.
 • Оборотни принтери.
  1. С цел осигуряване непрекъсната работа при сериозна авария на абоната веднага се предоставят за ползване оборотни принтери, ако ремонта ще отнеме повече време.
 • Задължителни периодични профилактики и диагностики.
  1. С цел значително намаляне честотата на аварии, спестяане на голяма част от разходите за ремонт и увеличаване на активния живот на принтерите извършваме профилактики на място при абоната включващи:
   • Основно разглобяване на печатащото устройство;
   • Щателен технически преглед на всички блокове, модули и възли;
   • Почистване и смазване;
   • Механически и електрически регулировки и настройки със специализирани уреди и инструменти;
   • Проверка съответсвието на електрическите и механическите параметри със спесификацията на производителя;
   • Тестване в локален и комплексен режим на работа;
   • Подробен технически отчет за текущото състояние на устройството.
 • Обслужване на място при абоната.
  1. Техническото обслужване се извършва на място при абоната във всяка една точка на страната, като всички разходи за транспорт са за наша сметка.
 
 
© 2004 Инфостар ООД