За нас:
   Начало
   Дейност
   Поддръжка
   Ремонти и Цени
   Клиенти
 
Принтери:
Контакти:
 
 
 

  Фирма Инфостар ООД е основана през 1992г. и е специализирана за гаранционен и следгаранционен техниччески сервиз на принтери. Предметът на дейност е само абонаментен сервиз, профилактика и ремонт на дефектните блокове, модули и възли, а не продажба на скъпи резервни части, каквато е политиката на вносителите. По принцип извършваме ремонти само на принтери, за които притежаваме пълна сервизна документация и договореност за доставка на резервни части от производителя. За да няма конфликт на интереси не се занимаваме с продажби даже на консумативи и резервни части, което ни позволява да извършваме дейността си за различни фирми производители и вносители без да има конфликт на интереси.
  Седалището на фирмата е в София и в нея работят висококвалифицирани и сертифицирани сервизни специалисти. Но обслужването на клиентите ни - периодични профилактики, дребни ремонти, консултации и др. се извършва на място във всяка една точка в страната. Само сериозни ремонти се извършват в София, където разполагаме с пълен набор сервизна техническа документация, склад резервни части и добре оборудвана работилница. Поддържаме дежурни аварийни екипи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Абонаментните ни договори включват задължителна периодична профилактика, диагностика и тестване на място при клиента, като всички транспортни и командировачни разходи са за наша сметка при невисоки абонаментни цени. С цел осигуряване непрекъсната работа на Абоната разполагаме с оборотни принтери, които веднага се предоставят за ползване при сериозна авария, ако ремонта ще отнеме повече време.

  От октомври 1992г. ние сме фирмата осъществяваща гаранционен и следгаранционен абонаментен сервиз в България за цялата гама принтери производство на концерна Tally (бивш Mannesmann-Tally). През лятото на 2001г. спечелихме два търга за сервиз на линейни принтери Tally в БТК и в резултат извършваме гаранционната 3-годишна абонаментна поддръжка на 30 броя линейни принтери Tally модел Т6100 и 20 броя модел Т2245 в поделенията на БТК във всички областни градове в страната.

  От май 1995г. след като нашия специалист Григор Фурнаджиев завърши курс на обучение за ремонти в Техническия център на фирмата Oki в град Слоо, Англия, нашата фирма извършва гаранционен и следгаранционен абонаментен сервиз и на цялата гама принтери производство на Oki Electric. Ние отговаряме за гаранционния сервиз на всички принтери Oki продадени от Инсист Електроникс като неин подизпълнител.

  От юли 1999г. получихме сертификат за сервиз и сключихме договор с представителството на Lexmark (SPS) в България за гаранционен и извънгаранционен сервиз на пълната им продуктова гама принтери за територията на цялата страна.

  През октомври 2000г. спечелихме проведения с участието на 9 сервизни фирми конкурс и сключихме абонаментен договор с ОББ АД за подръжка на 25 броя линейни принтери Tally в клоновете им по цялата страна и 327 офис принтери от различни марки и модели в ОББ Централно управление и клоновете им в София.

  От октомври 2000г. получихме сертификат за сервиз от Printronix Europe, Holland и получихме правата за извънгаранционен сервиз на пълната им продуктова гама линейни принтери за територията на цялата страна. От юни 2004г. подписахме с фирма Алфа Линк представител на Printronix за България договор за изключителен гаранционен сервиз на всички продадени в страната принтери с марка Printronix.

  От април 2003г. след завършване на курс в Торино и получаване на сертификат имаме правата за гаранционен и извънгаранционен абонаментен сервиз на пълната продуктова гама линейни принтери Genicom и Compuprint за територията на цялата страна.

 

 
 
© 2004 Инфостар ООД